fbpx

Nyt fra Schnack # 56

Betydningen af den nye boligskattereform

AF Adam Schnack

Betydningen af den nye boligskattereform

Den nye boligskattereform har for alvor taget fat i spekulationerne om fremtidens boligmarked, både for potentielle købere og sælgere. Og ikke uden grund. For desværre har debatten i det offentlige rum været præget at uklare udmeldinger fra både politikere og eksperter, hvilket tydeligvis har efterladt størstedelen af nye og eksisterende boligejere i tvivl og i usikkerhed om hvad fremtiden byder på.

Grundsætningen må være, at det fra regeringen står klart, at ingen nuværende boligejere vil stige i den samlede boligbeskatning grundet den nye boligskattereform. Skattereformen kompenserer de nuværende boligejere for eventuelle skattestigninger efter den nye skattereform indtræder. En særlig skatterabat til nuværende boligejere refunderer hele skattestigningen, så længe man bor i sin nuværende bolig. Eventuelle skattestigninger vil således først få betydning for den kommende ejer af boligen, der fremadrettet vil blive beskattet i lige forhold til den seneste vurdering.

Dertil kommer nogle mere tekniske skattelettelser i form af ”aflyst ejendomsskat”, som handler om at det nuværende skatteloft i grundskylden bliver fjernet. Derved fjernes den eksisterende potentielle stigning i grundskylden på op til 7%, som vi kender fra det nuværende beskatningssystem. Fremover vil grundskylden kun kunne stige, såfremt grundværdien stiger. En væsentlig skattelettelse for dem som bor i mere kostbare villaer i de store byer, som København, Frederiksberg og Århus.

Reformen er i sine hovedtræk forhandlet på plads, men vi afventer stadig den helt afgørende ubekendte, nemlig de nye vurderinger, som netop er blevet udskudt til 2020. En ubekendt som sammenholdt med de divergerende udmeldinger i debatten allerede nu har skabt forvirring og utryghed på boligmarkedet.

De fleste boligejere vil opleve en mindre skattelettelse. Reformens hensigt er at nivellere nogle ”skævheder” og ”uretfærdigheder” i det nuværende vurderings- og boligskattesystem. Derved skulle vi gerne opnå et opdateret vurderingssystem, som på længere sigt (efter 2021) har til hensigt at skabe tryghed og retfærdighed i boligmarkedet.

I hele debatten om boligskatter og vurderingsgrundlag skal vi huske på at der alt andet lige er en lang række andre faktorer, som til alle tider har påvirket boligmarkedet og heraf handelspriserne på villaer og ejerlejligheder. Det er forhold som den generelle samfundsøkonomi, rentepåvirkninger, forskydninger i befolkningstilvækst mellem byer og landområder, placering af arbejdspladser, demografiske forhold generelt og andre sociale og psykologiske tendenser, som boligskatterne dog med alt rimelighed ikke tager højde for.

For mere information og baggrund se også Boligøkonomisk Videnscenters hjemmeside www.bvc.dk

Til top