fbpx

Nyt fra Schnack # 10

RAVAGE - AKTUEL UDSTILLING AF PETER MARTENSEN

AF Adam Schnack

I årevis har jeg været betaget af kunstneren Peter Martensens fascinerende malerier. Hans værker er på samme tid intense, følelsesløse og melankolske. Hvert motiv er sit eget, og samtidig en dublet af et identitetsfravær, der i sig selv består som et styrende element i værket. Peter Martensen formår at placere os i verden, som ved første øjekast synes figurativt og distancerende, men ved nærmere overvejelse bliver mere og mere nærværende og socialrealistisk. Hans malerier er gådefulde og nervepirrende. Men også enkle og umiddelbare. Tanken om det neutrale placerer sig centralt i Peter Martensens værk. Det følelsesløse ansigt skaber identitetsløse individer, der side om side synes at være fremmede for hinanden. Samtidig er de indbyrdes en del af en større sammenhæng. Peter Martensens kunst griber fat om det moderne massemenneske, der hele livet igennem ønsker at være unikt og anderledes, men som aldrig formår at bevæge sig ud af den synkrone takt, som vi alle fødes ind i og dør fra. Følelserne i det følelsesløse tillægges en refleksiv skønhed, der bevæger sig ud over det banalt skønne. Hinsides objektet. En skønhed, der forener det filosofiske med det æstetiske. En gådefuld dobbelthed bliver repliceret i adskillige af Peter Martensens malerier og i hans kunst i øvrigt. Hverdagens elementer placeres i nye sammenhænge, og deres sarte bevægelser skaber et kraftfuldt og gennemtrængende udtryk, jeg ikke ses tilsvarende hos nogen anden kunstner. Hans karakteristiske mandefigurer klædt i hvide skjorter, mimikløse ansigter med tomme blikke og deres placering i ofte absurde situationer river os ud af vores tryghedszone. Vi gøres skrøbelige, og vi tvinges til at tage stilling til hvem vi er – og hvor vi er. Vi tvinges til at tage stilling til hvilke sammenhænge vi er i – og for hvis skyld. Vi tvinges til at reflektere over om vi finder os godt tilstede i rollen som et gennemsnitligt menneske. Og måske vigtigst af alt, at tænke over hvilket menneske vi gerne vil være. Vi tvinges til at tænke over det særlige og det meningsfulde, både i og ved livet.

Netop nu er Peter Martensen aktuel med udstilling ”Ravage” på Musée d’Art Morderne et Contemporain Saint Étienne i Frankrig (9. marts – 27. august 2017).

 

Billedet hedder “The Crowd” (2008 ) Privatejet

Til top