Østergyden 3A, 5600 Faaborg

1124 M2
16 VÆRELSER

80.000.000 DKK

OM BOLIGEN


I første række til Nakkebølle Fjord, ved det sydfynske øhav, er dette fabelagtige gods beliggende. Stedet er sin egen fortælling om datidens herremænd og bygmestre, som har dyrket deres storhed, deres rigdom og deres åbenlyse stræben efter at opføre de skønneste og mest imponerende herregårde og godser. Området præsenterer stadig den dag i dag, en perlerække af arkitektoniske storværker og Nakkebølle placerer sig naturligt som et mesterværk i kataloget over den gamle sydfynske byggeskik. Ejendommen har haft en dramatisk historie gennem tiden. Nakkebølle hovedhus har haft tre forskellige placeringer igennem tiden, og nævnes første gang i 1200-tallet som voldstedet Herregårdsholmen i skoven Enemærket, for senere at blive opført som borgbygning i Hønsemose fra 1300-tallet, hvilken blev ødelagt i 1534. Den nuværende hovedbygning er opført lidt længere inde i landet i 1559, ombygget i 1710 og igen i 1870’erne ved arkitekt H.A.W. Haugsted. I nyere tid er hovedhuset, og sideliggende anneksbygning, gennemgribende renoveret af den nuværende ejer. En ekstremt omfattende ombygning, som har ført bygningernes fine fortællinger frem til moderne tid og vil sikre deres historiske kvaliteter og virke som fashionabel bolig mange generationer frem i tiden. Nakkebølle er intet mindre end et arkitektonisk mesterværk. En herregård, der har overlevet flere hunderede års herredømmer, politisk- og økonomisk turbulens. Nakkebølle er et eventyr, der grundet sin særegenhed, sin skønhed og sit dragende væsen er en levende fortælling, som stadig skriver nye kapitler, og som nu er ved at afslutte et kapitel for at skrive sig ind i et nyt. Og potentialerne er mange og store. Ejendommen drives som land- og skovbrug på i alt 248 hektar, hvoraf ager udgør 115 hektar, vådområde udgør 110 hektar, heraf 85 hektar sø og læhegn, vildtremisser og haveanlæg udgør de resterende 23 hektar. De seneste tyve år har den nuværende ejer dannet sublime betingelser for jagt, hvor betingelserne for specielt ande- og fasanjagt har været fremelsket. Således afholdes der hvert år otte store jagter på ejendommen. Beboelsesbygningerne fordeler sig over det historiske hovedhus på 724 etagemeter (BBR: 464 m2), som ligger i forbindelse med gennemrenoveret sidebygning på 177 m2 (BBR) samt sideliggende anneksbygning på 223 etagemeter (BBR: 151 m2). I umiddelbar nærhed til hovedhuset ligger et meget charmerende stråtækt havehus, som er indrettet som gæstehus med hyggeligt overdækket terrasseområde. I perioden fra 1955 til 1968 ejede filminstruktør Constantin Preben Philipsen Nakkebølle Gods. Hans firma hed ”Constantin Film”. Han byggede Havehuset i 1963, kun med det formål at datidens største skuespillere kunne bo der, når de kom på besøg/arbejde. Det være sig blandt andre, Dirch Passer, Preben Kaas, Jørgen Ryg, Keld Petersen og Buster Larsen som har haft sin gang hér. Samlet bygningsareal for de tre bygninger er 1.124 m2. Dertil er der en lang række tilknyttet bygninger, som er indrettet som gæsteboliger, lader, staldbygning, garage, værksted og jagthus/gildesal, som til sammen udgør ca. 3.500 m2. Der har tidligere været heste på ejendommen, hvilket der ikke er længere, men mange af faciliteterne er bevaret. Dertil er der for lidt siden installeret nyt og moderne halmfyr, hvilket sikrer at alle ejendommens bygninger er selvforsynet med varme. Det vil føre for vidt hér at beskrive alle bygningernes indretning, men for at der ikke skal sås tvivl om kvaliteten, så fremstår hovedhus og sidefløj gennemrenoveret efter højeste kvalitetsmæssige standarder – og alle restaureringsarbejder er foretaget med respekt for den oprindelige arkitektoniske idé og efter højeste håndværksmæssige kvaliteter. Intet synes at kunne gøres bedre og overalt er det lykkedes elegant at ind tænke moderne boligkomfort i de historiske rammer. Som æstetisk højdepunkt synes det rimeligt at fremhæve den store spisesal med de smukke gobeliner, som dækker alle væggene, de store meget højloftede soveværelser med deres enestående smukke lysindfald – ja, selv det imponerende trappeløb med sine brede stentrappetrin igennem hovedhuset, som ender i den smukt restaureret kælder under hovedhuset med sine hvælvede lofter bør fremhæves! Den ene dragende fortælling følger den anden og overalt på dette særlige sted opleves, hvordan historien kan tryllebinde en og man må med al rimelighed anerkende at en bygning, som har været familiers hjem i mere end 450 år består med en tyngde, som ikke kan genskabes i vores tid. Nakkebølles øvrige bygninger fungerer i dag som gæsteboliger, staldbygninger og forskelligartet erhvervsmæssig benyttelse. Deres generelle stand er fin og funktionel med mulighed for at tilpasse de kommende ejeres behov.

I hilsen til vores litteraturhistorie kan også nævnes at H.C Andersen besøgte Nakkebølle 8. august 1830 i forbindelse med et besøg hos familien Voigt i Faaborg. Andersen var studenterkammerater med sønnen, Christian Voigt, og faderen, agent Laurits Peter Voigt, var byens mest velhavende købmand. H.C Andersen nød besøget i Faaborg, turen til den ”antikke” Nakkebølle herregård – og bekendtskabet med familien Voigts ældste datter, Riborg. I et brev til Edvard Collin den 9. August 1830 skrev han: ”De kan tro, at det ret er en venlig lille By, Faaborg, og det lader til, at her hersker en meget god Tone; af Guldberg er jeg adresseret til en Asessor Martens, der er en ganske vakker Mand, men jeg finder mig dog bedre hos Agent Voigt, Byens første Kjøbmand, der har Skibe i Søen osv; jeg er bleven Student med hans Søn, og kjender godt den unge Voigt fra Kjøbenhavn; disse to Dage har jeg derfor næsten hele Tiden været der, og man har ret søgt at more mig, vi har baade seilet og kjørt til nogle af de smukkeste Stæder, og igaar var jeg med paa en Herregaard: Nakkebølle, der er bygget i det 16 Aarhundred og seer ret antik ud. Damerne her i Byen ere de vakreste jeg endnu har truffet paa, endogsaa i Jyland og Agent Voigts ene Datter er endog saa smuk og hvad jeg især lider, meget naturlig.”


De nuværende ejere har indtægter årligt på ca. kr. 1.356.000,-, samt landbrugsstøtte som i 2017 udgjorde kr. 206.095,01,-.

Du kan se en drone-video på vores Facebook - https://www.facebook.com/ejdadamschnack/videos/1772437466148003/?hc_ref=ARQKpk_sLnF95PjL2ecARvMxi_x6e6kMfJE2O8OGrnSH0O_cXTaLGSFifIpdrXqUntQ&fref=nf 


KONTANT
80.000.000 DKK
EJERUDGIFT/MD
17.136
BOLIGAREAL M2
1124
VÆRELSER
16
EJENDOMSTYPE
LANDBRUG
Hent boligpræsentation

KONTAKT

ADAM SCHNACK

M: +45 2623 4223

ADAM@ADAMSCHNACK.DK

BLIV KONTAKTET AF ADAM SCHNACK

Tak for din henvendelse - vi kontakter dig hurtigst muligt.

Din henvendelse kunne desværre ikke sendes. Kontakt Adam Schnack på +45 26 23 42 23.

Til top